?

+7 (962) 243-23-33

.
 • VARTA V-TV701

  : 925537

  : VARTA

  7", 16: 9, , , 220 , ,
  1 6
  2 881
 • DIGMA DCL-700

  : 1154492

  : DIGMA

  7", 480x234 . 300 /2. 16: 9. 135. 135. . . .
  1 6
  3 416
 • HYUNDAI H-LCD700

  : 1157331

  : HYUNDAI

  7" (18), 800480, DVB-T2 , 16: 9, 500 /2, 300: 1, 165/165, MP3,WMA,AVI,JPG,BMP, USB 2.0, AV-, 1200, .
  1 6
  4 957
 • DIGMA DCL-720

  : 1154493

  : DIGMA

  7", 480x234 . 300 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  1 6
  5 060
 • HYUNDAI H-LCD900

  : 1157332

  : HYUNDAI

  9" (23), 800480, DVB-T2 , 16: 9, 500 /2, 300: 1, 165/165, MP3,WMA,AVI,JPG,BMP, USB 2.0, AV-, 1200, .
  1 6
  5 624
 • DIGMA DCL-920

  : 1154494

  : DIGMA

  9", 800x600 . 250 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  21
  5 749
 • MYSTERY MTV-970 SILVER

  : 978562

  : MYSTERY

  9" 12/220 TFT , , ,
  1 6
  5 750
 • DIGMA DCL-1020

  : 1154491

  : DIGMA

  10.1", 1024x600 . 250 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  1 6
  7 073
 • VARTA V-TV701

  : 925537

  : VARTA

  7", 16: 9, , , 220 , ,
  1 6
  2 881
 • DIGMA DCL-700

  : 1154492

  : DIGMA

  7", 480x234 . 300 /2. 16: 9. 135. 135. . . .
  1 6
  3 416
 • HYUNDAI H-LCD700

  : 1157331

  : HYUNDAI

  7" (18), 800480, DVB-T2 , 16: 9, 500 /2, 300: 1, 165/165, MP3,WMA,AVI,JPG,BMP, USB 2.0, AV-, 1200, .
  1 6
  4 957
 • DIGMA DCL-720

  : 1154493

  : DIGMA

  7", 480x234 . 300 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  1 6
  5 060
 • HYUNDAI H-LCD900

  : 1157332

  : HYUNDAI

  9" (23), 800480, DVB-T2 , 16: 9, 500 /2, 300: 1, 165/165, MP3,WMA,AVI,JPG,BMP, USB 2.0, AV-, 1200, .
  1 6
  5 624
 • DIGMA DCL-920

  : 1154494

  : DIGMA

  9", 800x600 . 250 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  21
  5 749
 • MYSTERY MTV-970 SILVER

  : 978562

  : MYSTERY

  9" 12/220 TFT , , ,
  1 6
  5 750
 • DIGMA DCL-1020

  : 1154491

  : DIGMA

  10.1", 1024x600 . 250 /2. 16: 9. 135. 135. DVB-T2. . USB. . .
  1 6
  7 073
1 .

.
.